Reklama
 
Blog | Viktor Dvořák

Nových 7 divů? Raději ne, děkuji…

S velkou pompou a za obrovského zájmu médií bylo včera na základě globální ankety vyhlášeno 7 novodobých divů světa: Velká čínská zeď, jordánské skalní město Petra, socha Krista Spasitele v Brazílii, posvátná pevnost Inků Machu Picchu v Peru, chrámové město Mayů Chichén Itzá v Mexiku, římské Koloseum a indické mauzoleum Tádžmahal. Výsledek bohužel tak jako u většiny masových anket příliš nebere ohledy na skutečnou hodnotu jednotlivých nominovaných „divů“.

Předem říkám, že se mi od začátku protivila pravidla hlasování, která umožňovala nominaci prakticky jakéhokoliv lidského výtvoru. Vedle sebe se tak ocitla skutečná mistrovská díla lidského ducha jako například Tádžmahal nebo Angkor Vat a novodobé výtvory reprezentované k mému úžasu vítěznou sochou Krista v Brazílii. Dle mého názoru dělá div divem jeho jedinečnost, jeho kulturní a duchovní hodnota pro civilizaci, která ho stvořila, míra umu, která byla potřeba k jeho vytvoření a až v poslední řadě jeho proslulost.

Se vší úctou k soše Krista, Eiffelově věži, Soše svobody nebo budově opery v Sydney, nedomnívám se, že by tato kritéria splňovala. Všechno to jsou novodobé struktury, nepochybně významné architektonické počiny, těžko se ovšem mohou ve zmíněných ohledech rovnat s Velkou čínskou zdí, stavbou, která dodnes nebyla svou mohutností překonána, nebo Koloseem, ve své době největším lidmi postaveným „stadionem“ světa. Stavět vedle sebe tyto stavby není příliš fér k jedněm i druhým. Mnohem lepší by v tomto ohledu bylo novodobé stavby zcela vyloučit a vyhradit pro ně zvláštní anketu.

Další námitka z mé strany směřuje k absenci určitého omezení pro jednotlivé civilizační okruhy. Ideálním řešením by bylo zajistit, aby každá z velkých světových civilizací byla zastoupena jedním divem, přičemž jejich konečný počet by odpovídal počtu civilizací. Zajistilo by se tak, že volba zahrne všechny kulturní větve lidstva a nevyloučí některou z nich. Omezen by tak byl i vliv nacionalismu hlasujících na jejich konečnou volbu.

Které divy by tedy měly být vybrány podle mě? Po zralé úvaze (prosím bez legrace) jsem zvolil následující:

  – Koloseum či Akropolis jako zástupci antické civilizace, která položila základy té západní.

  – Vatikán (Svatopeterské náměstí, bazilika sv. Petra, Sixtinská kaple atd.) jako základní kámen západního křesťanství

  – Hagia Sophia v bývalé Konstantinopoli zastupující větev východního ortodoxního křesťanství

  – Modrá mešita v Istanbulu reprezentující islámskou architekturu

  – Tádžmahál jako zástupce indické civilizace (i přes islámské vlivy)

  – Velká čínská zeď, nepochybně největší dílo čínské civilizace

  – Angkor Vat, buddhistický chrámový komplex v Kambodži

  – Chichén Itzá v Mexiku jako symbol původních amerických civilizací

Tento seznam je pochopitelně silně subjektivní a limitovaný mými znalostmi architektury jednotlivých civilizací, věřím nicméně, že by lépe a důstojněji odrážel obsáhlost světového kulturního dědictví než oficiálních 7 vítězných „nových divů světa“. Nesouhlasné reakce a protinávrhy uvítám v diskusi pod článkem.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama